Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Formació per a empreses

  • Assessorament i formació a mestres que treballin en l'àmbit de l'educació infantil.
  • Assessorament i formació a municipis i entitats per a l'obertura i avaluació de serveis i programes per infants i famílies: escoles infantils, ludoteques, espais familiars,...
  • Assessorament i formació a professionals que treballen en l'àmbit social i educatiu amb temes relacionats amb la primera infància i atenció a les famílies.
  • Formació del Grup per a l?assessorament i la innovació en Âmbits educatius pel benestar-GAEB Grup especialitzat en processos d?innovació metodològica a l?etapa d?Educació Infantil i el disseny d?espais educatius