Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Projectes i contractes

  • "Es Midoniu. Recerca i video documental al voltant d'un programa per a la millora de la relació parental en famílies de 0 a 5 anys", 2016-2017. Investigador principal: Riera Jaume, M.A.. Programa no específico. Obra Social de La Caixa. Projecte.
  • "PROJECTE "ES MIDONIU" EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA "LLUITA CONTRA LA POBRESA INFANTIL I L'EXCLUSIÓ SOCIAL-2016" DE L'OBRA SOCIAL LA CAIXA", 2016-2017. Investigador principal: Maria Antònia Riera. Programa no específico. Obra Social de La Caixa. Contracte.