Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Publicacions en revistes

  • Mir, M.L., "Análisis de las situaciones de enseñanza/aprendizaje en las aulas de educación infantil", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 14, Pàgines 289-295, 2001. Article.
  • Godall, T; Hoyuelos, A; Palou, S; Riera, M.A.; Trueba, B., "La infancia en Reggio: Un mercado de ideas", "Cuadernos de Pedagogía. Editorial Fontalba", Número 307, Pàgines 84-84, 2001. Article.
  • Riera, M. A.,, "Análisis de situaciones educativas en la primera infancia", "In-fàn-cia", Número 70, Pàgines 15-18, 2001. Article.
  • Ferrer Ribot, Maria; Belart Torrecilla, Ascensión, "L'Escola de pares i mares: El cicle de la vida.", "Enginy. Revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs a Balears", Número 11, Pàgines 7-13, 2001. Article.