Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Publicacions en revistes

  • Mir, M.L., "An Instrument for evaluating classroom management (QCME)" [http://www.education-psychology.com], "Electronic Journal of Research in Educational Psychology", Volum 1, Número 1, Pàgines 67-94, 2003. Article.
  • M.Antònia Riera Jaume ; Maria Ferrer Ribot, "Espacio Familiar'Camp Rodó': Un enfoque comunitario y preventivo en la intervención con familias", "In-fàn-cia", Número 88, Pàgines 29-32, 2003. Article.
  • M.Antònia Riera Jaume ; Maria Ferrer Ribot, "Nous programes socio-educatius adreçats a la millora de les relacions parentals en els primers anys de vida", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 16, Pàgines 115-125, 2003. Article.
  • Ferrer Ribot, Maria;M.Antònia Riera Jaume, "Innovació i experimentació de serveis socio-educatius per a infants i famílies: els Espais Familiars.", "Enginy. Revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs a Balears", Número 12-13, Pàgines 49-56, 2003. Article.