Escoltar

Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Tesis i treballs d'investigació

  • Maria Ferrer Ribot, "Perspectives i programes de suport a famílies en la primera infància. Programes per a famílies de risc". Universitat Illes Balears, Espanya, 2007. Tesina de llicenciatura.