Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Tesis i treballs d'investigació

  • Catalina Ribas Mas, "IMPLEMENTACIÓ D'UNA NOVA METODOLOGÍA DE TREBALL A L'EDUCACIÓ INFANTIL: EL TREBALL PER AMBIENTS. UN ESTUDI DE CAS.". Universitat Illes Balears, Espanya, 2011. Memòria d'Investigació (3er Cicle).