Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Tesis i treballs d'investigació

  • Catalina Sansó Nicolau, "Valoració i implicació de les famílies en relació a la innovació educativa. El treball per ambients". Universitat Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • Sara Sanjurjo González, "LA EVALUACIÓN DE CONTEXTOS EDUCATIVOS EN EL TRABAJO POR AMBIENTES". Universitat Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • María Isabel Cuart Sintes, "Relación entre reserva cognitiva, depresión y metamemoria en adultos mayores no institucionalizados". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi doctoral.
  • Pérez Trujillo, N., "La pràctica psicomotriu: diferenciació entre educació i teràpia". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • Muñoz Santos, Estíbaliz, "Projecte d'estimulació del llenguatge Oral a l'Educació Infantil". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • Muñoz Santos, Eva, "Estudi de menors en acolliment familiar temporal que participen a un programa d'acompanyament i recolzament a famílies de Primera Infància". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • Santamaría Molina, M.A., "Valoració de la satisfacció de usuaris i professionals d'un programa de suport a famílies en Primera Infància". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • Rosselló Portillo, I., "Aproximación a la neonatología: de la teoría a la práctica". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.
  • Susana Bonnin Ballester, "Inicis del treball per ambients a través del testimoni dels professionals i experts.". UIB, Espanya, 2014. Tesi de Màster.