Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Tesis i treballs d'investigació

  • Maria de Lluc Albertí Vicens, "El període d?adaptació en el primer cicle d?Educació Infantil". Illes Balears, Espanya, 2015. Tesi de Màster.
  • Teresa Ribot Nicolau., "La concepció del temps des de la pedagogía Waldorf". UIB, Espanya, 2015. Tesi de Màster.
  • Izquierdo Sánchez, L., "Las experiencias de la paternidad en las UCIN desde un análisis crítico". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Tesi de Màster.
  • Flor Romero, M., "Aproximación a los Servicios de Educación no Formal para la Primera Infancia y Familias". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Tesi de Màster.
  • Alvarez Nadal, M., "La resiliència: com treballar-la des del context educatiu". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.
  • Escalas Gelabert, A., "Disseny d'un programa promocional de bons tractes infantils per a famílies de Campos". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.
  • Gozalbo Verdeja, A.I., "La gestió del temps en la metodologia de treball per projectes a l'Educació Infantil". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.
  • Jofre Martínez, Y., "La participació de l'escola en el treball en xarxa. La complementarietat i la col·laboració en contextos de vulnerabilitat". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.
  • Juan Cañellas, J.M., "La participació de les famílies a l'escoleta. Com podem afavorir aquesta participació?". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2015. Treball de Fi de Grau.