Metabolisme energètic i nutrició (GMEIN)

Formació per a empreses

  • Cursos actuals; Curs d'Especialista Universitari en Alimentació Humana.
  • Cursos actuals: Curs d'Especialista Universitari en Tècniques de Biomedicina.
  • Cursos actuals: Universitat d'Estiu. Millorar l'alimentació dels joves. El paper dels educadors.
  • Anàlisi estadística.
  • Reciclatge per a professionals relacionats amb àrees de ciències experimentals i biomedicina (personal clínic, professors de secundària, personal vinculat a indústries alimentàries, etc.).
  • Possibilitats del multimèdia i d'internet a l'ensenyament de ciències experimentals i biomedicina.
  • Curs d'Especialista Universitari en Bioinformàtica.