Metabolisme energètic i nutrició (GMEIN)

Tècniques o instrumental

  • Tècniques de biologia molecular: RT-PCR semiquantitativa, RT-PCR a temps real, RFLP-PCR, transferències Northern, Southern i Western.
  • Tècniques separatives: electroforesi, cromatografia de gasos, HPLC, centrifugació diferencial, etc.
  • Tècniques espectrofotomètriques, fluorimètriques i luminomètriques.
  • Tècniques immunològiques.
  • Fraccionament subcel·lular.
  • Tècniques de calorimetria indirecta.
  • Manipulació dietètica d'animals.
  • Cultius cel·lulars.
  • Microscopia òptica i electrònica. Immunohistoquímica.
  • Enquestes alimentàries i estudis d'epidemiologia nutricional.
Pàg. [1] [2] Icona dreta
Registre(s) 1-10 de 11