Grup Multidisciplinar d'Oncologia Translacional (GMOT)

Informació general del grup

Àrea AEI: Biomedicina (BME)

Línies de recerca:

  • Paper de l'estrès oxidatiu, metabolim energètic i funció mitocondrial en les bases moleculars del càncer i l'envelliment
  • Efecte dels productes naturals sobre el desenvolupament del càncer i la seva acció sobre l'envelliment
  • Estudi de nous biomarcadors per a el diagnòstic de patologies