Anàlisi de dades (GRAD)

Informació general del grup

Àrea AEI: Psicologia (PSI)

Línies de recerca:

  • Aplicacions de l'estadística paramètrica, no paramètrica, robusta i exacta
  • Aplicacions dels Models Linials Generalitzats i les seves extensions (regressió linial i no linial)
  • Aplicacions de les xarxes neuronals artificials i Data Mining