Anàlisi de dades (GRAD)

Tècniques o instrumental

  • Fundamentalment, equips informàtics amb la infrastructura necessària per desenvolupar la investigació (maquinari i programari)