Grup de recerca en anàlisi lingüística (GRALing)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Fonètica, fonologia; morfologia; sintaxi
  • Pragmàtica; semàntica; anàlisi del discurso
  • Sociolingüística; variació i canvi linguistic; evolució i desenvolupament del llenguatge

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.