Grup de recerca en anàlisi lingüística (GRALing)

Equip investigador

Investigadora principal

 • Dra. Yolanda Joy Calvo Benzies (Professora Permanent Laboral)

Membres

 • Dr. Nicolau Alonso Dols Salas (Catedràtic d'Universitat)
 • Dra. Cristina Suárez Gómez (Catedràtica d'Universitat)
 • Dra. Marian Amengual Pizarro (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Lucía Loureiro Porto (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Laura Camargo Fernández (Professora Titular d'Universitat Interina)

Col·laboradors

 • Dra. Maria Assumpció Rost Bagudanch (Personal d'Institut Universitari de Recerca)
 • Dr. Pedro Guijarro Fuentes (Catedràtic d'Universitat)
 • Dra. Lucrecia Rallo Fabra (Professora Titular d'Universitat Interina)
 • Dra. Maria del Mar Vanrell Bosch (Professora Contractada Doctor)
 • Dra. Susana María Cortés Pomacóndor (Professora Permanent Laboral)
 • Dra. Laia Darder Estévez
 • Dra. María Magdalena Romera Ciria (Professora Titular d'Universitat)
 • Sra. Beatriz Mendez Guerrero (Altrea)
 • Sra. Emanuela Todisco (Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis)
 • Sra. Eva Maria Vives Centelles (Professora Associada)