Grup de Recerca en Enginyeria Energètica (GREEN)

Publicacions en revistes