Escola inclusiva i diversitat (GREID)

Ubicació i contacte

Dades de contacte:

Telèfon: 971 17 3292
Fax: 971173190

Enviament de missatges:

Per a qualsevol aportació, comentari, col·laboració o suggeriment al grup podeu emplenar el formulari següent.

captcha Recarrega imatge
*
(*) Els camps marcats són obligatoris


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.