Escola inclusiva i diversitat (GREID)

Projectes i contractes

  • 2002/XT/00085 - "Xarxa temàtica de recerca. Atenció a la diversitat dela alumnes en una escola per a tothom", 2003-2004. Investigador principal: Pere Pujolàs i Masset; Dolors Forteza Forteza. Xarxa temàtica dinamitzadora de recerca i desenvolupament. Generalitat de Catalunya. Projecte.