Escola inclusiva i diversitat (GREID)

Tècniques o instrumental

  • Tècniques de recollida de dades pròpies de les Ciències Socials.
  • Investigació qualitativa i quantitativa.