Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències Socials (CSO)

Línies de recerca:

  • Descripció de la situació sociolingüística de les Illes Balears i estudis demolingüístics
  • Planificació lingüística i avaluació de les intervencions institucionals
  • Variació lingüística i models de llengua