Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

  • Maria Isabel Ripoll Perelló. , "Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI", Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. Ramon Llull al s. XXI. Espanya, 2005. Editor.