Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

  • Barceló Crespí, M.. , "Els Frau, brodadors i pintors. Nova documentació", Els amics al Pare Llompart. Miscel·lània in honorem. Espanya, 2009. Capítol de llibre.
  • Barceló Crespí, M.. , "Nova documentació sobre el Monestir de les monges jerònimes de la ciutat de Mallorca", Miscel·lània homenatge a Josep Estelrich i Costa. Espanya, 2009. Capítol de llibre.
  • Barceló Crespí, M.; Rosselló Bordoy, G.. , "La casa gòtica a la Ciutat de Mallorca", La casa gòtica a la Ciutat de Mallorca. Espanya, 2009. Llibre.
  • Carrero Santamaría, E.. , "'Gothique Méditerranéen'", Dictionnaire d'Histoire de l'Art du Moyen Âge Occidental, dirs. P. Charron y J.-M. Guillouët. França, 2009. Capítol de llibre.
  • Carrero Santamaría, E.. , "'Hispano-Musulman (Art)'", Dictionnaire d'Histoire de l'Art du Moyen Âge Occidental, dirs. P. Charron y J.-M. Guillouët. França, 2009. Capítol de llibre.
  • CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. , "'Un barrio, un fortín. La segregación del espacio urbano medieval alrededor de catedrales del centro-norte peninsular'", A guerra e a sociedade na Idade Média. VI Jornadas luso-espanholas de estudos medievais. Portugal, 2009. Capítol de llibre.
  • Coll Font, M. Carme. , "Les donacions a institucions eclesiàstiques i a clergues al Llibre Manual de Pere Romeu(1240), notari públic de Mallorca", Els Amics al Pare Llompart. Miscel·lània in honorem. Espanya, 2009. Article.
  • Tina Sabater. , "Els conjunts escultòrics de la Loge de Mer de Perpinyà. La façana del carrer dels Mercaders", Els amics al Pare Llompart. Miscel·lània in honorem. Espanya, 2009. Capítol de llibre.