Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

  • Barceló Crespí, Maria. , "Correspondència entre els jurats de Mallorca i els consellers de Barcelona en temps de Jaume II i Ferran el Catòlic", A l'entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Mutgé i Vives. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
  • BARCELÓ CRESPÍ, Maria. , "De Madina Mayurqa a la Ciutat de Mallorca", Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
  • Barceló Crespí, Maria; Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Clergues il·lustrats. Un cercle humanista a l'entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550)". Espanya, 2013. Llibre.
  • CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel. , "Els catàlegs de patrimoni històric: del monument a l'àmbit local", Els catàlegs municipals. La protecció del patrimoni immoble de Mallorca. Espanya, 2013. Capítol de llibre.
  • CERDÀ GARRIGA, Magdalena. , "'L'étude de l'imagerie médievale à majorque: méthodologie, sources et problemàtiques'", Janus, l'encyclopédie en ligne. França, 2013. Publicacions multimèdia.