Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

  • Barceló Crespí, Maria. , "L'interregne a Mallorca", Martí l'Humà, el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1399-1410). L'interregne i el Compromís de Casp. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • Barceló Crespí, Maria. , "Luxe i interior domèstic la Mallorca dels segles XIV-XV", Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las élites mediterráneas en los siglos XIV y XV. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • CAPELLÀ GALMÉS, M.À.; RIERA FRAU, M.M.. , "'El vidrio de época andalusí: problemática y bases para su estudio en las Baleares'", VI Jornades d'arqueologia de les Illes Balears. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel. , "Ars Vitraria: Mallorca (1300-1700)". Espanya, 2015. Llibre.
  • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "La espiritualidad de las reinas de la casa real de Mallorca.", Reginae Iberiae. El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares.. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Ramon Llull. Contes i exemples". Espanya, 2015. Llibre.
  • Ensenyat Pujol, Gabriel; Valero Martí, Gaspar. , "Els paisatges de Ramon Llull". Espanya, 2015. Llibre.
  • Juan, Antònia. , "Women's Standing in Society and the Family as Seen in an Example of Late Gothic Sculpture", SABATÉ, Flocel (ed.), Life and Religion in the Middle Ages. Anglaterra, 2015. Capítol de llibre.
  • Tina Sabater. , "Iniciativa privada i promoció de l'art. Els retaules gòtics de Mallorca", Sophie Brouquet, Juan V. García Marsilla eds., Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las élites mediterráneas en los siglos XIV y XV. Espanya, 2015. Capítol de llibre.
  • Tina Sabater. , "Intorno all'influenza della corte di Avignone sull'arte: la pittura maiorchina del XIV secolo", Elisa Brilli, Laura Fenelli, Gerhard Wolf (eds.) Images and Words in Exile. Avignon and Italy during the first half of the 14th century. Itàlia, 2015. Capítol de llibre.