Escoltar

Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

  • CERDÀ GARRIGA, Magdalena. , "La imatge de Maria a les portalades del gòtic mallorquí. Obres isolades i descontextualitzades", Lambard. Estudis d'Art Medieval. Espanya, 2016. Article en premsa.
  • CERDÀ GARRIGA, Magdalena; JUAN VICENS, Antònia. , "Majorcan gothic sculpture: sources and problems of its study", Fourth International Congress of Art History Students Proceedings. Croàcia, 2016. Capítol de llibre en premsa.
  • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Pròleg", Joan Guasp: Llull: de l'Amic de l'Amat. Espanya, 2016. Altres.
  • BARCELÓ CRESPÍ, M.. , "El procés contra el metge Bernat Fiol", Actas de las V Jornades d'Estudis Locals de Porreres. Espanya, 2016. Capítol de llibre.
  • SABATER REBASSA, Sebastiana; JUAN VICENS, Antònia; CERDÀ GARRIGA, Magdalena. , "GRESMED. Una aproximación interdisciplinar a la Edad Media en los grados de Humanidades a partir de iniciativas de grupos de investigación", FECIES 2016. Espanya, 2016. Capítol de llibre.
  • MULET GUTIÉRREZ, Maria Josep; SABATER REBASSA, Sebastiana; JUAN VICENS, Antònia; CERDÀ GARRIGA, Magdalena; ROMAN QUETGLES, Rosa Júlia; RUBÍ SASTRE, Maria Magdalena; SEBASTÍAN SEBASTIÁN, María. , "Indicadores de la eficiencia de las prácticas externas del Máster Universitario en Patrimonio Cultural (UIB) desde la perspectiva del alumnado" [Publicació online], FECIES, 2016. Espanya, 2016. Capítol de llibre.