Estudis medievals (GRESMED)

Altres publicacions

 • M. Cerdà Garriga; A. Juan Vicens; T. Sabater Rebassa. , "Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XVI i XVI". Espanya, 2017. Editor.
 • M. Cerdà Garriga; A. Juan Vicens; T. Sabater Rebassa. , "La condició femenina a l'edat mitjana. Entre protagonisme i marginalitat". Espanya, 2017. Editor.
 • CERDÀ, M.; JUAN, A.. , "Mestres i obres nòrdics a Mallorca: el cas de l'escultura", CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XVI i XVI. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • CERDÀ, M.; JUAN, A.. , "La representació del nu femení a l'edat mitjana", CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): La condició femenina a l'edat mitjana. Entre protagonisme i marginalitat. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • Tina Sabater. , "La recepció del model flamenc en la pintura de la Corona d'Aragó i en l'àmbit mediterrani", Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XIV i XVI. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "La matèria de Bretanya a Mallorca. Tradició medieval i innovació prehumanista.", Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XIV i XVI.. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Binimelis, autor misogin", La condició femenina a l'edat mitjana. Entre protagonisme i marginalitat. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • Ensenyat Pujol, Gabriel. , "Génesis histórica del pensamiento luliano.", Textos & Estudos de Filosofia Medieval. En torno a Ramon Llull. Presencia y transmisión de su obra.. Portugal, 2017. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria. , "'Mostari d'objectes flamencs a les llars de la ciutat de Mallorca a la tardor medieval'", Els móns nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XIV i XVI. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria. , "'Les monges de la Terça Regla'", La condició femenina a l'edat mitjana. Entre protagonisme i marginalitat. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • Barceló Crespí, Maria. , "'Pedreres i pedra a la Mallorca medieval (segles XIV-XV)'", Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel. , "Arts decoratives als mercats de Flandes: un viatge d'anada i tornada des de Mallorca", CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XIV i XVI. Espanya, 2017. Capítol de llibre.
 • Maribel Ripoll Perelló. , "Les intuïcions lul·lòfiles de Joan Fuster", Nosaltres les fusterianes. Espanya, 2017. Capítol de llibre.