Estudis medievals (GRESMED)

Resum de l'activitat de recerca

El GRESMED és un grup de recerca de caràcter interdisciplinari, atès que acull investigadors/es que treballen la història de la cultura, de l'art i de la literatura de l'edat mitjana a Mallorca, espai preferent de la recerca, tot i que els seus estudis s'estenen al context de la Corona d'Aragó i, més puntualment, a l'àmbit hispànic. Els membres i col·laboradors del grup han participat i participen en diversos projectes de recerca amb finançament estatal, com també d'innovació docent, i difonen els resultats mitjançant llibres, publicacions en revistes i participació en congressos d'àmbit nacional i internacional. Com a grup de recerca, des del 2012 organitzen anualment Seminaris internacionals centrats en temes monogràfics transversals, adreçats a investigadors i alumnes de la UIB, en els quals són convidats professors d'altres universitats i centres d'investigació.