Grup de recerca en Literatures Ibèriques i Iberoamericanes (GRINLIBE)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Anàlisi de les literatures Ibèriques i Iberoamericanes en el seu desenvolupament Històric
  • Estudi dels autors i obres literàries des d'enfocaments diversificats que abastin les principals línies de la crítica i la teoria literària contemporànies
  • Edició de textos clàssics i contemporanis