Escoltar

Grup de Sistemes Electrònics (GSE)

Informació general del grup

Àrea AEI: Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)

Línies de recerca:

  • Disseny i test de circuits micro/nano electrònics
  • Estudi dels efectes de la radiació en circuits micro/nanoelectrònics
  • Disseny, caracterització i desenvolupament de ressonadors i nano-sensors CMOS MEMS/NEMS

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.