Grup de Sistemes Electrònics (GSE)

Informació general del grup

Àrea AEI: Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)

Línies de recerca:

  • Disseny, caracterització i desenvolupament de ressonadors i nano-sensors CMOS MEMS/NEMS
  • Test de circuits micro/nano electrònics
  • Estudis dels efectes de la radiació ionitzant en circuits micro/nanoelectrónics

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.