Perspectives històriques sobre textos i discurs (HIPERTEXT)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Variació i canvi lingüístic del espanyol
  • Contacte castellà-català a les Illes Balears
  • Lingüistica de corpus i filologia