Escoltar

Institucions i Societat a l'Època Moderna (ISEM)

Informació general del grup

Àrea AEI: Estudis del Passat: Historia i Arqueologia (PHA)

Línies de recerca:

  • Història de les Institucions Hispàniques a l'Època Moderna
  • Història jurídica i política a l'Espanya Moderna
  • Història militar del Mediterrani a l'Època dels Àustries