Interaccions fisio-biològiques a l'oceà (InFiBiO)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències Físiques (FIS)

Línies de recerca:

  • Interaccions Fisico-Biològiques des de la microescala (motilitat de microorganismes, microfluïdica) a la mesoescala (corrents, fronts i turbulència)
  • Integració de mètodes observacionals, numèrics i experimentals per al modelatge de sistemes fisico-biològics
  • Dinàmica del fitoplancton (incloses les Proliferacions d'algues nocives) i la seva relació amb forçaments ambientals