Interaccions fisio-biològiques a l'oceà (InFiBiO)

Producció científica

En aquesta pàgina podeu consultar una part important de l'activitat de recerca del grup, classificada en distints apartats, encara que la informació donada no ha de representar necessàriament la totalitat de la seva producció científica.

Els distints apartats que es poden incloure són:

 • Projectes i contractes: Aquest apartat aplega els projectes subvencionats que han estat atorgats al grup o en els quals s'està participant actualment, així com els contractes realitzats amb empreses
 • Publicacions en revistes: Aquest apartat conté les publicacions realitzades en revistes per investigadors del grup. Inclou articles i reviews, ja estiguin publicats o acceptats per a la seva publicació.
 • Altres publicacions: Aquest apartat recull les publicacions que s'han fet en llibres editats, ja siguin llibres com a autor, llibres com a editor, capítols de llibre, reviews, informes de recerca, informes de treball i publicacions multimèdia. En aquest cas també s'inclouran tant les contribucions ja publicades com les acceptades per a la seva publicació.
 • Participació en congressos: Aquest apartat aplega totes les ponències o comunicacions realitzades en workshops i congressos nacionals o internacionals: pòsters, comunicacions orals o tasques rellevants (sessions plenàries, conferències convidades, etc.).
 • Patents: En aquest apartat s'inclouen les patents i els models d'utilitat concedits. Es tracta de títols atorgats per l'Estat que donen al titular el dret d'impedir temporalment a altres la fabricació, venda o utilització comercial de la invenció protegida. També s'inclouran altres invents protegits per un títol específic de propietat industrial.
 • Tesis i treballs d'investigació: En aquest apartat es poden veure les tesis doctorals, les tesines i els treballs de recerca en què els membres del grup han participat com a autors o com a directors.
 • Àmbits empresarials: En aquest apartat s'inclouen tots els àmbits empresarials en els quals el grup ha treballat o bé està treballant actualment.
 • Serveis oferts: En aquest apartat es poden veure les dades referents a serveis oferts pel grup de recerca.
 • Formació per a empreses: Aquest apartat conté totes aquelles activitats de formació (seminaris, cursos, formació continuada, màsters, etc.) que puguin ser d'interès per a empreses i que el grup pot oferir-se a organitzar i/o desenvolupar.
 • Tècniques o instrumental: En aquest apartat s'inclouen les dades referents a tècniques o instrumental que realitza o utilitza habitualment el grup de recerca.
 • Contactes de recerca: En aquest apartat es poden veure els contactes de recerca amb els quals es manté una interacció en l'àmbit de les activitats desenvolupades pel grup. No implica necessàriament que hi hagi vincles oficials (per exemple, projectes o convenis en comú).
 • Observacions: Aquest apartat pot incloure observacions addicionals referents al grup i no especificades per cap dels apartats anteriors.