Escoltar

Literatures Anglòfones Modernes i Contemporànies (LITANGLO)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Estudi de la producció literaria moderna i contemporànea en llengua anglesa segons diferents perspectives crítiques.
  • Anàlisi de les múltiples variants de la identitat cultural en l'àmbit anglòfon.