Litiasi renal i patologies relacionades

Serveis oferts

  • Estudi del càlcul urinari (Composició del càlcul): estudi analític de la composició química mitjançant tècniques d'espectroscòpia infraroja o mitjançant tècniques de microscòpia electrònica d'escombratge i microanàlisi per raigs X.
  • Estudi del càlcul urinari (Estructura del càlcul): estudi morfològic macroscòpic mitjançant lupa estereoscòpica i estudi microscòpic de l'estructura del càlcul mitjançant microscopi electrònic d'escombratge.
  • Estudi del càlcul urinari (Etiologia (causes de la formació)): el coneixement de l'estructura del càlcul i de la seva composició permet l'establiment dels factors implicats en la seva formació com també les recomanacions sobre possibles tractaments.
  • Test diagnòstic del risc litogen urinari (TRLU): test realitzat en condicions estandarditzades, utilitzant orina recent emesa, que permet avaluar el risc de formar càlculs renals càlcics.
  • Determinació d'inhibidors de la litiasi renal: determinació analítica de l'excreció urinària d'inhibidors de la litiasi renal, com són el citrat, el fitat, el pirofosfat, etc.