Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC)

Equip investigador

Investigadora principal

 • Dra. Maria Margalida Pons Jaume (Professora titular d'universitat)

Membres

 • Dra. Catalina Calafat Ripoll (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Fruela Fernández Iglesias (Professor titular d'universitat)
 • Dra. Caterina Mercè Picornell Belenguer (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Jesús Revelles Esquirol (Professor contractat doctor interí)
 • Dra. Marta Puxan Oliva (Contractada postdoctoral)
 • Dr. Miquel Pomar Amer (Professor ajudant doctor)
 • Dr. Perfecto Cuadrado Fernández (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dra. Noelia Díaz Vicedo

Col·laboradors

 • Dr. Joan Mas Vives (Professor emèrit)
 • Dr. Pere Rosselló Bover (Catedràtic d'universitat)
 • Dra. Dolors Perarnau Vidal (Professora associada)
 • Sra. Francisca Castell Orell (Professora associada)
 • Sra. Miriam Gomez Vegas (Contractada predoctoral FPI)
 • Sra. Aina Gomis Sintes (CAIB -> Contractada predoctoral)
 • Sra. Maria Palmer Clar (CAIB -> Contractada predoctoral)
 • Sra. Laia Ventayol García (Contractada predoctoral)
 • Sra. Maria Victòria Parra Moyà (CSIC -> Titulada superior)
 • Sra. Irene Zurrón Servera (Titulada superior)
 • Sra. Pilar Arnau Segarra
 • Sra. Caterina Cardona Cànaves
 • Sr. Guillem Colom Montero
 • Sra. Maria Antònia Mesquida Jaume
 • Sra. Catalina Mir Jaume
 • Sra. Lucia Serra Ferre (Professora associada)