Química de materials (MATER)

Contactes de recerca

  • Col•laboració amb l'Institut de Química Física de la Universitat de Torí (Itàlia).
  • Col•laboració amb l'Institut de Física de la Universitat de San Petersburg (Rússia).
  • Col•laboració amb el departament de Ciència dels Materials del Politècnic de Torí (Itàlia).
  • Col•laboració amb el CNRS: IMSRA, Universitat de Caen (França).
  • Col•laboració amb el Centre de Recerche sur les Matériaux à Haute Température, CNRS, Orléans (França).
  • Col•laboració amb l'Institut de Química Orgànica i Bioquímica de l'Acadèmia de Ciències de Praga (República Txeca).