Escoltar

Comunicacions Mòbils (MCG)

Tesis i treballs d'investigació

  • M. Magdalena Payeras Capellà, "Memòria d'investigació titulada 'Protocols de Comerç Electrònic: Pagament Anònim i Intercanvi Multipart'". UIB, Espanya, 2002. Treball d'investigació.