Hidrologia i ecogeomorfologia en ambients mediterranis (MEDhyCON)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències i Tecnologies Mediambientals (CTM)

Línies de recerca:

  • Hidrologia i transport de sediment en conques de drenatge
  • Avaluació de la vulnerabilitat als riscos naturals
  • Qualitat de sòls i ecofisiologia vegetal

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.