Hidrologia i ecogeomorfologia en ambients mediterranis (MEDhyCON)

Projectes i contractes

  • OCDS-CUD2017/07 - "Processos d'erosió i transport de sediment: anàlisi i modelització a diferents escales a la capçalera de la conca Oum Rabiaa - Estudi de cas de la sub-conca de Lekbab (Atles mitjà - Marroc)", 2018-2019. Investigador principal: Joan Estrany Bertos. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears Sultan Moulay Slimane University. Projecte.
  • CGL2017-88200-R - "Conectividad funcional hidro-sedimentaria en cuencas mediterráneas: escenarios de cambio global", 2018-2021. Investigador principal: Joan Josep Estrany Bertos. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Projecte.