Nutrició comunitària i estrés oxidatiu (NUCOX)

Altres publicacions

  • Pich J; Bibiloni MM. , "Educación Sensorial", Libro Blanco de la Nutrición Infantil en España. Espanya, 2015. Capítol de llibre.