Nutrició comunitària i estrés oxidatiu (NUCOX)

Tècniques o instrumental

  • Tècniques espectrofotomètriques: anàlisi de punt final i cinètiques
  • Tècniques d'ELISA
  • Western blot per avaluar els nivells de proteïnes
  • PCR a temps real per avaluar el grau d'expressió gènica
  • Cromatografia: HPLC i de gasos