Nutrició comunitària i estrés oxidatiu (NUCOX)

Resum de l'activitat de recerca

L'equip d'investigació de la Universitat de les Illes Balears (NUCOX) ha format part de la xarxa RETICS PREDIMED (RD06 / 0045/1004) i CIBEROBN (CB12 / 03/30038) i la xarxa d'investigació espanyola Exernet sobre exercici físic i salut per a poblacions especials (DEP2005-00046 / ACTI, http://www.spanishexernet.com/), així com el IdISBA (Institut de Recerca de Salut de Palma) i la xarxa PREDIMEDPLUS, http: //www.predimedplus .com /. A nivell internacional forma part del Grup Col·laborador Global de Factors de Risc Metabòlic de Malalties Cròniques, de l'Estudi Multinacional MEDIS (Illes de la Mediterrània) i la xarxa europea NutriOx (Nutrients i estrès oxidatiu). L'equip d'investigació compta amb experiència comprovada en estudis epidemiològics d'hàbits alimentaris i estils de vida, així com anàlisi d'estrès oxidatiu i mecanismes antioxidants i proinflamatoris, en estat fisiològic i patològic, i en estudis relacionats amb la bioquímica ecològica i l'ús de biomarcadors fisiològics i bioquímics. El grup poseeix un alt grau d'experiència, sent altament productiu en termes de producció científica (publicacions i presentacions a congressos) i implementació de resultats (conferències, radiodifusió pública) i la seva explotació social i econòmica (patents).
Els professors permanents i no permanents posseeixen una experiència acreditada com a docents, impartint classes de grau en els estudis de Bioquímica, Biologia, Psicologia i Fisioteràpia. A més, imparteixen docència de postgrau en els màsters oficials de Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (UIB i Universitat de Granada), Formació de Professorat (UIB) i Nutrició en l'activitat física i en l'esport (Universitat de Barcelona i UIB). Així mateix, presenten un elevat grau de tutorització de tesis doctorals, tesis de màster i treballs de final de grau.