Nutrigenòmica, biomarcadors i avaluació de riscos

Equip investigador

Investigadora principal

 • Dra. Catalina Picó Segura (Catedràtica d'universitat)

Membres

 • Dr. Andrés Francisco Javier Palou Oliver (Professor emèrit)
 • Dra. Francisca Serra Vich (Professora emèrita)
 • Dra. María Luisa Bonet Piña (Catedràtica d'universitat)
 • Dra. Paula Oliver Vara (Catedràtica d'universitat)
 • Dr. Joan Ribot Riutort (Catedràtic d'universitat)
 • Dra. Juana Sánchez Roig (Catedràtica d'universitat)
 • Dra. Mariona Palou March (Professora titular d'universitat)
 • Dra. Ana María Rodríguez Guerrero (Professora titular d'universitat)
 • Sra. Rocío Agustina Martín Chamorro (Contractada predoctoral FPI)
 • Sr. Andreu Palou March (Enginyer superior)

Col·laboradors

 • Dr. Heriberto Castro Garcia (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dra. Catalina Amadora Pomar Oliver
 • Dra. Teresa Priego Cuadra (Professora associada)
 • Dra. Barbara Reynes Miralles
 • Sra. Marta Alonso Bernáldez (Contractada predoctoral)
 • Sr. Pere Bibiloni Coll (Contractat predoctoral FPU)
 • Sr. Raul Gil Caraballo (Tècnic superior)
 • Sra. Eva Calvo Terrasa (Tècnica contractada)
 • Sra. Zhi Xin Yau Qiu (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Margalida Adrover Vidal (Titulada superior)
 • Sr. Pedro Castillo Pretel (Contractat predoctoral FPU)
 • Sr. Enzo Ceresi (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Andrea Costa López (Contractada predoctoral FPU)
 • Sra. María de Lucas de Santos (Tècnica mitjana)
 • Sr. Sebastià Galmés Monroig
 • Sr. David Otero Díaz (Tècnic superior)
 • Sr. Bojan Stojnic (UIB -> Contractat predoctoral)