Escoltar

Investigació clínica i traslacional

Tesis i treballs d'investigació

  • Andrea Ochoa Alcalá, "Inhibidores de la vía Wnt como posible terapia antitumoral en sarcomas". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Treball de Fi de Grau.
  • Esther Martínez Font, "Estudi de la implicació de la via de senyalització Wnt en sarcomagènesi i de la seva inhibició com a estrategia terapèutica". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi de Màster.