Escoltar

Biologia de les plantes en condicions mediterrànies

Projectes i contractes

  • "Atlas de la flora endémica y singular del Parc Nacional de Cabrera", 1993. Investigador principal: Joan Rita Larrucea. Programa no específico. ICONA.
  • "Oxygen isotope discrimination in plant mitochondria", 1993-1996. Investigador principal: Miquel Ribas Carbó. Programa Nacional sobre Agricultura. United States Department of Agriculture. Projecte.