Escoltar

Biologia de les plantes en condicions mediterrànies

Projectes i contractes

 • PRDIB2002GC1-01 - "Ajudes a grups d'Investigació competitius de les Illes Balears, 'Grup de Recerca Biologia de les plantes en condicions mediterrànies'", 2003-2008. Investigador principal: Hipólito Medrano Gil. Projectes de Recerca i Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears. CAIB. Projecte.
 • "Ayudas a grupos de investigación competitivos de las Islas Baleares: 'Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en condicions mediterrànies'", 2003-2005. Investigador principal: Hipolito Medrano Gil. Ayudas a la Investigación. Conselleria d'Innovació i Tecnologia. Projecte.
 • "EFECTOS DEL DEFICIT HIDRICO SOBRE EL METABOLISMO FOTOSINTETICO Y RESPIRATORIO EN PLANTAS.", 2003-2005. Investigador principal: Miquel Ribas-Carbó. Programa Nacional de Fisiología (BFI). Universitat de les Illes Balears Ministerio de Ciencia y Tecnología. Projecte.
 • Unión Europea-COST 858 - "Estrés biótico y abiótico, Mecanismos de defensa de la vid y desarrollo de la uva", 2003-2009. Investigador principal: Hipolito Medrano Gil. Action Cost. Unió Europea. Projecte.
 • "Estudi corològic de la flora vascular endèmica dels illots del Parc Natural de Cala d'Hort", 2003. Investigador principal: Rita, Joan. Conselleria de Medi Ambient. Contracte.
 • "Estudi de distribució de la flora endèmica als illots del Parc Natural de Cala D'Hort.", 2003. Investigador principal: Rita Joan i Mus Maurici. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universtitats (LOU). Conselleria de Medi Ambient. Contracte.
 • "Mapa de vegetació del Parc Natural de la Península de Llevant", 2003. Investigador principal: Conesa, Miquel Àngel. Conselleria de Medi Ambient. Contracte.
 • UE ICA3-CT 2002 50005 - "Optimization of water use by plants in the Mediterranean", 2003. Investigador principal: Martin Parry and Hipólito Medrano Gil. Ayudas a la Investigación. Unió Europea. Projecte.
 • LIFE2000NAT/E/7355 - "Pla d'introducció d'Apium bermejoi", 2003-2005. Investigador principal: Juan Rita Larrucea. Consell Insular de Menorca. Contracte.
 • "Projecte de conservació de Apium bermejoi i Naufraga balearica a les Illes Balears.", 2003-2005. Investigador principal: Joan Rita Larrucea. UICN The World Conservation Union. Projecte.
 • "Redacció d'un Document Tècnic de conservació sobre vegetals invasors a les Illes Balears", 2003. Investigador principal: Juan Rita Larrucea. Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental, Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears. Contracte.