Escoltar

Biologia de les plantes en condicions mediterrànies

Tècniques o instrumental

  • Campus experimentals amb hivernacles.
  • Cambres de creixement de plantes.
  • Cultius de teixit in vitro.
  • Mesuradors portàtils de fotosíntesis i paràmetres de qualitat en most i raïm. transpiració.
  • Fluorescència de la clorofil·la.
  • Electròdes d'oxigen.
  • Instrumentació i tècniques per determinar isòtops estables.
  • Instrumentació i tècniques per determinar els paràmetres de qualitat en most i raïm.
  • Laboratori de Biologia Molecular.