Grup de Recerca en Lingüística Aplicada (REGAL)

Participació en congressos

  • Juan-Garau, M.. , "The rate of vocabulary growth of a Catalan-English bilingual child". "AEDEAN", Barcelona, Espanya, 1996. Presentació comunicació.
  • Joana Salazar Noguera. , "TOWARDS AN INTERFACE OF LANGUAGE AND LITERATURE". "'Teaching towards intercultural competence'", British Inst., Univ. of Sofia, Bulgària, 1996. Ponència.
  • Joana Salazar Noguera. , "METHODOLOGICAL ASPECTS OF USING LITERARY TEXTS IN THE ENGLISH CLASSROOM". "IV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i Literatura", Universidad de Barcelona, Espanya, 1996. Ponència.
  • Joana Salazar Noguera. , "DIDACTICS OF THE ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE". "Congreso Mundial: '11th World Congress of Applied Linguistics'", Universidad de Jyväskylä, Finlàndia, 1996. Ponència.
  • Joana Salazar Noguera. , "USING LITERARY TEXTS IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM: METHODOLOGY.". "Tesol Regional Jornades <>", Figueres, Girona, Espanya, 1996. Presentació comunicació.