Teràpia cel·lular i enginyeria tissular (TERCIT)

Equip investigador

Investigadora principal

 • Dra. Marta Monjo Cabrer (Catedràtica d'universitat)

Membres

 • Dra. Joana Maria Ramis Morey (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Manuel Gómez Florit (Professor associat)
 • Sra. Maria Teresa Perelló Trias (CAIB -> Contractada predoctoral)
 • Sr. Andreu Miquel Amengual Tugores
 • Sra. Carmen Raez Meseguer
 • Sra. Ana Rodríguez Fernández
 • Sr. Antonio Jose Serrano Muñoz

Col·laboradors

 • Dr. Pedro José Tauler Riera (Catedràtic d'universitat)
 • Dr. Miquel Barceló Oliver (Professor titular d'universitat)
 • Dra. Montserrat Rodríguez Delgado (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Francisco Javier Calvo Benito (Metge)
 • Dr. Antoni Gaya Puig (Professor associat)
 • Sra. Maria Antonia Forteza Genestra (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Sara Bagur Cardona
 • Sra. Maria del Mar Ferrá Cañellas (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Ana García Moreno
 • Sra. Marta Munar Bestard (Titulada superior)
 • Sr. Kristiyan Stiliyanov Atanasov (Titulat superior)